Колаборатив з питань покращення якості для досягнення цілей стратегії прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції (Fast Track) 

Для досягнення цілей «90–90–90» Проект RESPOND у 2015 році розпочав масштабний колаборатив з питань покращення якості послуг в Україні, узгоджений з цілями стратегій прискореного подолання ВІЛ-інфекції і PEPFAR 3.0. Мета колаборативу – розширити охоплення ЛЖВ, включаючи ЛВІН, антиретровірусною терапією з 31% до 52% у 2017 році. Передумовами для визначення цієї мети були такі чинники: (1) ЛВІН є основною рушійною силою епідемії ВІЛ в Україні; (2) АРТ є найефективнішим інструментом контролю за епідемією ВІЛ; (3) АРТ буде доступною для розширення в Україні; (4) різні групи ЛЖВ отримають користь від розширення масштабів АРТ; (5) внаслідок стигми та дискримінації ЛВІН мають найнижчі шанси на отримання користі від розширення масштабів лікування, якщо не вжити спеціальних заходів для їх охоплення; та (6) досягнення цієї мети потребуватиме змін у системі надання послуг.

Загальний пакет змін (дивіться таблицю за цим посиланням).

Що таке колаборатив з питань покращення якості?

Колаборатив з питань покращення якості – це спільна робота з поліпшення ВІЛ-послуг у спільнотах, лікувально-профілактичних закладах та НУО восьми регіонів України з високим та середнім тягарем ВІЛ-інфекції. Заходи з покращення охоплюють весь спектр послуг у зв’язку з ВІЛ – від тестування до отримання послуг з допомоги, лікування та підтримки. 

Діяльність колаборативу в регіонах базується на 155 місцевих командах з покращення якості: від 5 в місті Києві до 39 у Дніпропетровській і 48 в Одеській областях. Команди з покращення якості діють при центрах СНІДу та сайтах АРТ, в яких надаються послуги з тестування на ВІЛ та лікування. Кожну місцеву групу очолює лікар з сайту АРТ (наставник з питань покращення якості), а до їх складу входять представники служби первинної медичної допомоги та лікарі-спеціалісти (фтизіатри, шкірвенерологи, акушери-гінекологи та наркологи), співробітники НУО, які надають психосоціальну допомогу, та представники ЛЖВ.

Регіональні групи впровадження проекту з покращення якості (РГВ) надають технічну допомогу відповідним місцевим командам з покращення якості. До складу РГВ входять регіональний координатор, один чи більше кураторів з покращення якості, та один чи два кураторів з якості даних залежно від розміру регіону та кількості АРТ-сайтів. РГВ інформують місцеві органи влади (департаменти охорони здоров’я та ради з питань ВІЛ/ТБ) про хід роботи та забезпечують їхню підтримку діяльності колаборативу. РГВ отримують підтримку з боку національних експертів з покращення якості та співробітників Проекту RESPOND. 

Що таке покращення якості?

Заходи колаборативу ґрунтуються на моделі покращення якості, метою якої є приведення ВІЛ-послуг до певного набору стандартів (зокрема, «90–90–90») при задоволенні очікувань пацієнтів. Модель покращення якості передбачає декілька етапів: (1) аналіз проблеми для визначення цілей та завдань; (2) розробка системи МіО для вимірювання покращень; (3) розробка окремих змін чи пакетів змін; та (4) впровадження й вимірювання змін упродовж безперервного циклу «плануй–роби–аналізуй–дій» (ПРАД). Співпраця та обмін знаннями між місцевими та регіональними групами з покращення якості, які реалізують цикл ПРАД, забезпечуються в рамках щоквартальних регіональних чи міжрегіональних навчальних семінарів.