1. Інструмент оцінки сталості програм та проектів. Пер. з англ. Київ, 2016. 20 с. http://respond.pactukraine.org.ua/file/24u.pdf

Інструмент оцінки рівня сталості програм належить Університету Вашингтона, Сент-Луїс, штат Міссурі, США. Здатність забезпечити сталість програм чи проектів є критичним питанням на всіх рівнях і в будь-якому середовищі. На жаль, у випадках згортання проектів через закінчення їх фінансування можуть зникнути покращення в галузі охорони здоров’я, медичної допомоги, соціального обслуговування, здобуті значними зусиллями.

За допомогою цього інструменту можна оцінити рівень життєздатності проектів шляхом аналізу окремих компонентів організаційної спроможності, які впливають на сталість програм та послуг. Відповіді допоможуть проаналізувати складові сталості проектів та рівень їхнього розвитку.

Результати оцінки можна використовувати для планування дій з забезпечення життєздатності як окремого проекту, так і організації загалом.

ЧИТАТИ

  1. Інструмент розробки стратегії сталості НУО / Проект USAID RESPOND. Київ, 2017. 10 с. 7 с.
    http://respond.pactukraine.org.ua/file/23u.pdf

Метою стратегії сталості є надання організації допомоги в аналізі середовища її функціонування та підтримки у виборі структури, ресурсів, операцій та підходів задля забезпечення сталості організації в найближчі 3 роки, чи на більш тривалий термін. Стратегія дає змогу організації мислити поза поточною проектною діяльністю та розуміти, що та як потрібно зробити задля забезпечення сталості. Аналізуючи зовнішні тенденції та власний потенціал, керівництво організації може оцінити різні можливості та вирішити не тільки, куди слід рухатись, але й що потрібно змінити.

Даний інструментарій з розробки стратегії сталості включає набір інструментів та підходів, пов’язаних з розробкою стратегії та плану її реалізації. Інструментарій містить інструкції з розробки стратегії з урахуванням мінімальної кількості стандартів. Дотримуючись цього процесу, організація повинна вміти чітко формулювати та документувати наступне:

1. Поточний стан: де організація знаходиться на даний час

2. Майбутній стан: де організація повинна бути; що та як вона хоче зробити, щоб забезпечити свою сталість протягом наступних 3-х років, чи далі.

ЧИТАТИ